Kongres Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego

W dniach 21-23.04.2016 w Jastarnii planowany jest 7my Kongres Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego (Polish Foot and Ankle Society – PFAS, www.pfas.pl)

Dwudniowe spotkanie na temat schorzeń, urazów i wad stopy i stawu skokowo-goleniowego u dorosłych adresowane do lekarzy ortopedów. Zaproszeni wykładowcy to reprezentanci renomowanych europejskich ośrodków zajmujący się leczeniem tej części narządu ruchu.
Tematyka: Urazy stopy i stawu skokowo-goleniowego i ich następstwa. Powikłania leczenia operacyjnego

KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOPY I STAWU SKOKOWO-GOLENIOWEGO z udziałem gości zagranicznych
Congress of the Polish Foot & Ankle Society (PFAS) with international participation

Dom Zdrojowy, Hotel**** SPA, Jastarnia, 21 – 23 kwietnia 2016
Dom Zdrojowy Hotel**** SPA, Jastarnia, Poland, April 21 -23, 2016

Organizator / Meeting organisation

Prof. dr hab. med. Marek Napiontek (Poznań)

Ortop Sp. z o.o.
Ul. Kosińskiego 16/29, 61-519 Poznań
www.ortopedia.biz.pl
Kontakt / contact : Ewa Filipiak
tel: +48 61 649 68 95, +48 603 18 79 18
e-mail: biuro@ortopedia.biz.pl
Za udział w Kongresie zostaną przyznane punkty edukacyjne / Educational points for participants

***
Zaproszeni wykładowcy /Invited guest speakers

Professor Martinus Richter (Nürnberg and Rummelsberg, Germany)
Dr Xavier Martin (Barcelona, Spain)
Dr Jose Ramon Altonaga (Santander, Spain)

Gość specjalny / Special guest speaker

……………………….
***
Ważne daty / Important data
Nadsyłanie streszczeń do 31-01-2016 / Abstracts submission to 31 January 2016
Wczesna rejestracja do 28-02-2016 / Early registration to 28 February 2016

PROGRAM WSTĘPNY / PRELIMINARY PROGRAM

21-04-2016 CZWARTEK / THURSDAY

18.00 Zebranie Zarządu Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego
Board Meeting of the Polish Foot & Ankle Society (PFAS)

20.00 SPOTKANIE TOWARZYSKIE – RESTAURACJA HOTELOWA LETNI TARAS (wydma na plaży)
GET TOGETHER PARTY – HOTEL RESTAURANT SUMMER TERRACE
(Dune on the beach)
22-04-2016 PIĄTEK / FRIDAY

I SESJA NAUKOWA / I SCIENTIFIC SESSION

II SESJA NAUKOWA / II SCIENTIFIC SESSION

13.30 – 14.30 Lunch
Lunch sympozjum / Lunch symposium

III SESJA NAUKOWA / III SCIENTIFIC SESSION

Walne zebranie
Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego
General Assembly of the Polish Foot & Ankle Society

20.00 KOLACJA TOWARZYSKA – RESTAURACJA HOTELU DOM ZDROJOWY
GALA DINNER –DOM ZDROJOWY HOTEL RESTAURANT

23-04-2016 SOBOTA / SATURDAY

GOŚĆ SPECJALNY / SPECIAL GUEST SPEAKER
Wykład dla uczestników i osób towarzyszących / Lecture for participants and accompanying people

IV SESJA NAUKOWA / IV SCIENTIFIC SESSION

PRZYPADKI / CASES

12.00 Zakończenie / Closing

PROGRAM

21-04-2016 CZWARTEK / THURSDAY

20.00 SPOTKANIE TOWARZYSKIE – RESTAURACJA HOTELOWA LETNI TARAS
GET TOGETHER PARTY – HOTEL RESTAURANT SUMMER TERRACE

22-04-2016 PIĄTEK / FRIDAY

10.00 – 13.00 WYCIECZKA – dla osób towarzyszących/ Visiting of Hel Penisula – for accompanying people

20.00 UROCZYSTA KOLACJA – RESTAURACJA HOTELU DOM ZDROJOWY
GALA DINNER –DOM ZDROJOWY HOTEL RESTAURANT

04-10-2014 SOBOTA / SATURDAY, 9.30 – 10.20

GOŚĆ SPECJALNY / SPECIAL GUEST SPEAKER
Wykład dla uczestników i osób towarzyszących / Lecture for participants and accompanying people