| Wszelkich informacji na temat leczenia haluksów i palców młotkowatych udziela lekarz zespołu pod nr tel.: 791408840 | 606491844 | 607665567

RTG stopy

Pierwszy krok - rentgen stopy

W pierwszej kolejności musimy określić przyczynę, która wywołała deformację oraz stopień zaawansowania choroby.
W tym celu prosimy wykonać przedoperacyjne zdjęcia rentgenowskie.

W diagnostyce haluksów zdjęcia powinny być wykonane w przynajmniej dwóch projekcjach: tzw. projekcji AP oraz projekcji bocznej lub skośnej.
Przy czym, należy zwrócić uwagę na to, by projekcja AP była wykonana NA STOJĄCO, czyli pod obciążeniem własnego ciała.
Z uwagi na to, że nie wszystkie pracownie rentgenowskie mają techniczne możliwości wykonywania zdjęć NA STOJĄCO – by nie narazić się na stratę czasu, warto wcześniej dowiedzieć się (np. telefonicznie) czy w danej pracowni można takie zdjęcie zrobić.

W Polsce, żeby wykonać zdjęcie rentgenowskie konieczne jest posiadanie SKIEROWANIA (także gdy chcemy wykonać je prywatnie) – aby je otrzymać, prosimy przesłać na naszą skrzynkę e-mailową niezbędne do jego wystawienia dane:
1. imię i nazwisko
2. nr PESEL
3. oraz informację, która stopa ma być diagnozowana.

 

haluksy Projekcja AP
halluksy Projekcja boczna prawej stopy
rentgen stopy Projekcja boczna lewej stopy

 
 

Przesyłanie zdjęć RTG na naszą skrzynkę e-mail

Zarówno przedoperacyjne zdjęcia rentgenowskie, jak i kontrolne po operacji, prosimy przesyłać na naszą pocztę e-mail.
Uprzejmie Państwa prosimy o NIE PRZESYŁANIE zdjęć rentgenowskich tradycyjną pocztą, a wyłącznie w plikach cyfrowych (np. JPG, BMP, PDF, DCM, DAT) na adres: kontakt@halluxcenter.pl

Na płycie CD z pracowni rentgenowskiej można znaleźć pliki ze zdjęciami (o rozszerzeniu np. *.DAT, *.DCM) – prosimy załączyć je do wiadomości e-mail.

Rentgen stopy można również przesłać w inny prosty sposób:
1. Po uruchomieniu płyty CD ze zdjęciami RTG, gdy na ekranie pojawi się obraz rentgenowski stopy, prosimy wykonać
tzw. “zrzut ekranu” poprzez naciśnięcie, znajdującego się najczęściej w prawym górnym rogu klawiatury komputera klawisza PrtSc lub Print Screen.
Wówczas cały widok ekranu zostanie zapamiętany w pamięci komputera.
2. Następnie należy otworzyć wiadomość e-mail i skopiować ten obraz (używając do tego klawiszy CTRL+V).
3. Podobnie należy zrobić z pozostałymi zdjęciami.
4. I na koniec wysłać wiadomość e-mail na nasz adres kontaktowy: kontakt@halluxcenter.pl .

Jeśli pracownia rentgenowska wyda Państwu rentgenogramy na tradycyjnych kliszach, wówczas prosimy sfotografować je przy pomocy aparatu fotograficznego lub telefonu i także przesłać rentgen stopy w takiej formie na naszą skrzynkę E-MAIL.

Uprzejmie Państwa prosimy NIE PRZESYŁAĆ nam zdjęć rentgenowskich tradycyjną pocztą (ani czarno-białych klisz, ani też płyt CD).
Otrzymujemy dziesiątki zdjęć przed- i po-operacyjnych i aby zachować absolutnie niezbędny w medycznej dokumentacji porządek, zdjęcia przechowujemy w postaci cyfrowej.
Prosimy o przesyłanie samych tylko plików ze zdjęciami RTG za pośrednictwem poczty elektronicznej (inaczej byśmy niechybnie utonęli w stercie klisz i płyt CD…).

rentgen stopy/ przygotowanie do operacji halluksów