| Wszelkich informacji na temat leczenia haluksów i palców młotkowatych udziela lekarz zespołu pod nr tel.: 791408840 | 606491844 | 607665567

Budowa stopy

Anatomia stopy


Anatomia stopy – kości stopy

Stopa człowieka składa się z 26 kości.

Kości budujące stopę mają zróżnicowany kształt i wielkość.

Stopa zbudowana jest z kości tworzących 3 grupy, są to:
– kości stępu,
– kości śródstopia
– kości palców

 

anatomia stopy

 

Kości stępu


Do kości stępu (ossa tarsi) należą:

– kość skokowa (1) (talus)
– kość piętowa (2) (calcaneus)
– kość łódkowata (3) (os naviculare)
– kość sześcienna (4) (os cuboideum)
oraz kości klinowate: przyśrodkowa (5), pośrednia (6) i boczna (7)
(Ossa cuneiformia: mediale, intermedium, laterale)

Kości stępu tworzą układają się w dwa szeregi – bliższy i dalszy

Szereg bliższy tworzą położone jedna nad drugą kość piętowa i kość skokowa.
Szereg dalszy tworzą kość łódkowata, kości klinowate (przyśrodkowa, pośrednia i boczna) oraz kość sześcienna.

 

anatomia stopy

 

Kości śródstopia


Każda z pięciu kości śródstopia posiada podstawę, trzon i głowę.

Podstawy łączą się z trzema kośćmi klinowatymi i kością sześcienną.

Głowy kosci śródstopia łączą się z kośćmi palców stopy.

anatomia stopy

 

Kości śródstopia

Kości palców stopy (od II do V) składają się z trzech paliczków: bliższego, środkowego i dalszego.

Paluch (hallux) składa się z dwóch paliczków – bliższego i dalszego.

anatomia stopy

Anatomia sklepień stopy

W obrębie sklepienia podłużnego wyróżniamy sklepienie przyśrodkowe i boczne.

Przyśrodkowe sklepienie stopy tworzą kość piętowa, głowa kości skokowej, kość łódkowata, kość klinowata przyśrodkowa i I kość śródstopia.
Boczne sklepienie stopy tworzą kość piętowa, sześcienna i V kość śródstopia.

Prawidłowe relacje pomiędzy wysklepieniami podłużnym i poprzecznym umożliwiają prawidłowe utrzymanie kształtu stopy.
Głównym układem podporowym są łuki przyśrodkowe, wraz z kością łódkowata, która jest istotnym punktem. Punktem podparcia są głowy I i V kości śródstopia.

Zginanie podeszwowe palców powoduje przyciśnięcie opuszek palców do podłoża i odciążenie głów kości śródstopia w fazie odbicia.
Kości śródstopia stanowią konstrukcje sklepienia poprzecznego stopy, łuk poprzeczny stopy znajduje się na wysokości stawu stępowo- śródstopnego.

Stopa poprzecznie płaska powstaje w wyniku powtarzalnych przeciążeń łuku poprzecznego i aparatu więzadłowego stopy (np. w skutek chodzenia na wysokich obcasach). Konsekwencja to zmniejszenie napięcia mięśni międzykostnych i glistowatych, co prowadzi do przykurczenia palców. Punkt podparcia przenosi się z głowy I i II kości śródstopia na głowy wszystkich kości , może wtedy dojść do odwrócenia łuku i przeciążenia głów II i III kości śródstopia.

 

Stawy stopy

W obrębie stopy znajdują się następujące stawy:
– skokowo – goleniowy (inaczej skokowy górny)
– staw skokowo- piętowo- łódkowy (inaczej skokowy górny)
– staw piętowo- sześcienny
– staw klinowo- łódkowy
– stawy pomiędzy kośćmi stępu i kośćmi śródstopia
– stawy między kośćmi śródstopia
– stawy śródstopno- paliczkowe
– stawy międzypaliczkowe

 

Zaburzenia relacji pomiędzy strukturami anatomicznymi stóp prowadzą do wielu chorób stóp, o których mogą Państwo przeczytać w naszym kolejnym dziale zatytułowanym: choroby stopy

Anatomia stopy dla Pacjenta