| Wszelkich informacji na temat leczenia haluksów i palców młotkowatych udziela lekarz zespołu pod nr tel.: 791408840 | 606491844 | 607665567

Pani Violetta (2016) zdjęcia

Pani Violetta - halluksy operacja

Witam
 
Mam na imię Violetta, miałam operację na halluksy 6.10.2016r w Hallux Center u doktora Jędrzeja Kosmowskiego.
Operację przeprowadzili dr Jędrzej Kosmowski i dr Adam Sulewski.
 
Decydując się na ten zabieg przeszukałam cały internet szukając wiarygodnych informacji na ten temat. Niestety w większość relacji jest nie prawdziwa, dlatego postanowiłam zapisać każdy dzień po operacyjny, z nadzieją, że ktoś może skorzysta z mojego doświadczenia.
 
Oto moja relacja:
Tak wyglądały moje nogi przed operacją
 
Halluksy operacja
 
6.10.2016 – dzień operacji i strachu i histerii (jestem histeryczką), lepiej nie opisywać co działo się na sali operacyjnej i co się miały ze mną pielęgniarki i pani anestezjolog.
 
7.10.2016 – podróż powrotna była bardzo męcząca ze względu na korki, noc fatalna, pół sen z koszmarami. Nogi bardzo opuchnięte, ciężkie jak z metalu, bez proszków przeciwbólowych nie mogłam wytrzymać. Okłady z lodu były konieczne, nawet trzy, cztery razy dziennie oraz trzymanie nóg w górze. Zrobiłam wysoką podkładkę pod nogi, szeroką od kolan do pięt (pozycja krzesełkowa). Jak nogi leżały na płasko to strasznie bolały i pulsowały.
 
8.10.2016 – pierwsza zmiana opatrunku, szwy okropnie brzydkie, ściągnięte jak worek kartofli, ale krwi bardzo mało, w prawej nodze trochę był wysięk natomiast w lewej dopiero jak zdjęłam opatrunek to troszkę pociekło krwi. Biorę środki przeciwbólowe, ale mniej niż zalecane.
 
Halluksy operacja
 
Halluksy operacja
 
9.10.2016 – ból jest do wytrzymania, stopy strasznie spuchnięte, bardzo bolą , chyba najgorszy dzień. Noce są jednak najgorsze, przy każdym poruszeniu się przebudzam się. Druga zmiana opatrunku: większy wysięk krwi i nadal duża opuchlizna. Konieczne okłady lodowe.
 
Halluksy operacja
 
10.10.2016 – nogi są spuchnięte, trochę bolą ale do wytrzymania – nie wzięłam żadnych środków przeciwbólowych do popołudnia, potem na wszelki wypadek wzięłam. Przy zmianie opatrunku nie było ani jednej kropelki krwi. Opuchlizna dalej bardzo duża. Najgorzej, że nie można normalnie umyć nóg, tylko środkiem odkażającym.
 
Halluksy operacja
 
11.10.2016 – nie biorę żadnych środków przeciwbólowych, nie ma takiej potrzeby bo bolą tylko wtedy gdy chodzę. Opuchlizna jakby trochę zmalała, żadnych wysięków, zaczynają robić się strupy.
 
12.10.2016 – nadal nie biorę przeciw bólowych, reszta leków w/g zaleceń. Boli tylko przy chodzeniu. Jest wrażenie rozpierarania w śroku, ale to raczej dyskomfort, a nie ból.
 
Halluksy operacja
 
13.10.2016 – po południu strasznie zaczęły boleć obydwie nogi, zwłaszcza prawa była nie do wytrzymania. Przyczyna była prosta – za mocno zabandażowałam.
 
Halluksy operacja
 
14.10.2016 – bolą kości w środku, ale chyba tak ma być, przecież były cięte
 
Halluksy operacja
 
18.10.2016 – dzisiaj powinnam mieć zdjęta szwy, ale niestety doktór powiedziała, że jeszcze za wcześnie.
 
19.10.2016 – wczoraj zaszalałam i za długo chodziłam, prawa noga boli w środku jakby coś chciało przeskoczyć, ale było zablokowane. Nogi goją się ładnie. Na sobotę zaplanowane zdjęcie szwów.
 
22.10.2016 – niestety zdjęcie szwów jeszcze nie jest możliwe, może w poniedziałek. Okłady lodowe ciągle są konieczne.
 
25.10.2016 – skoro jestem histeryczką to zdjęcie szwów było wesołe (dobrze, że robiła to moja przyjaciólka – wszystko mi wybaczy), niestety nie wszystko było OK. W niektórych miejscach szwy nie trzymały.
 
Halluksy operacja
 
12.11.2016 – już niedługo będę chodzić bez butów ortopedycznych. Okłady lodowe nadal konieczne. Po zdjęciu szwów zaczęłam fizykoterapię, na razie nie widzę różnicy.
 
Halluksy operacja
 
19.11.2016 – założyłam normalne kapcie, trochę niepewnie chodzę, opierając się na piętach. Chyba podświadomie boję się stanąć na całych stopach. Od poniedziałku rehabilitacja – ćwiczenia.
 
23.11.2016 – znacznie lepiej się chodzi – bardzo dużo dobrego robią ćwiczenia. Przed i po robię lodowe okłady – bardzo pomagają.
 
3.12.2016 – stopy są spuchnięte bo dużo chodzę, rano są śliczne.
 
Halluksy operacja
 
19.12.2016 – jak długo chodzę to nogi puchną i bolą, ale rano jest super.
 
Halluksy operacja
 
 
 
 
 

Polityka prywatności, Cookies

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej halluxcenter.pl jest Jędrzej Kosmowski wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Indywidualna Praktyka Lekarska, adres siedziby: Żniwna 3/4, 61-663 Poznań, NIP: 9720927652, REGON: 300796171, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej:kontakt@halluxcenter.pl, dalej „Administrator”, będący jednocześnie Usługodawcą.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:
  1. kontaktowania się z usługobiorcą (klientem),
  2. rejestracji na wizytę,
  3. celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością Usługobiorcy na stronie internetowej halluxcenter.pl.
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres e-mail,
  3. Numer telefonu.

Jeżeli Państwa celem jest rejestracja na wizytę lub uzyskanie skierowania online, po wypełnieniu formularza lub korespondencji mailowej, skontaktuje się z Państwem pracownik HalluxCenter,który poprosi (jeśli to konieczne) o podanie takich danych jak PESEL, data urodzenia oraz adres.

 1. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
  2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
  3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
  4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej.

 

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 2. Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in., gdy:
 3. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
 4. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 5. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek wyłącznie z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b) lub będzie odbywać się na podstawie wyrażonej wcześniej zgody.
 6. Dane nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne w celu realizacji umowy i świadczenia usług, a następnie spełniania ciążących na nas obowiązków prawnych do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa lub do czasu cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej wcześniej zgody.

 

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Usługobiorca ma prawo do:
 2. dostępu do treści swoich danych;
 3. sprostowania, usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania;
 4. przenoszenia danych;
 5. wniesienia sprzeciwu;
 6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody);
 7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 należy kontaktować się poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: kontakt@halluxcenter.pl

PLIKI „COOKIES”

 1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach strony internetowej stosowane są sesyjne pliki cookies. Są one plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania lub opuszczenia strony internetowej).
 4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

POSTANIOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.