| Wszelkich informacji na temat leczenia haluksów i palców młotkowatych udziela lekarz zespołu pod nr tel.: 791408840 | 606491844 | 607665567

Pani Jadwiga (endoproteza)

Jagna 36lat - endoproteza palucha

Z zawodu jestem tancerką, poza tym pracuje jako instruktor jogi, tańca i fitnesu. Od wielu lat mam problem z dużym palcem u prawej stopy. Lata całe tańczyłam w teatrze i niestety ciągle powtarzane kontuzje dają się we znaki. Mogę powiedzieć, ze jak dotąd pracowałam stopami, wiec moment zakończenia kariery zbliżał się wciąż małymi kroczkami.

Przed dwoma laty miałam pierwszą operacje palca – cheilektomię, z doktorem ustaliliśmy że zależy mi na tym żeby palec się zginał, więc w trakcie operacji miałam usunięte wyrośla w stawie. Wygoiłam się dość szybko, ale przez jakiś czas oczywiście nie mogłam tańczyć. Niestety ulga była na krótko, choroba w stopie postępowała, nie mogłam już praktycznie zginać palucha i chodzenie, nie mówiąc już o tańcu i obciążaniu tej nogi, były coraz bardziej bolesne. Musiałam mieć drugą operacje, tym razem poważniejszą, bo po przestudiowaniu chyba miliona stron w internecie i kilku rozmowach z różnymi ortopedami, zdecydowałam że zabieg który mnie interesuje to endoproteza palucha.

Nie interesowały mnie już zabiegi „na chwile” poprawy, prowadzę zbyt aktywny tryb życia żeby co roku przez dwa miesiące być chora. Operował mnie doktor Firlej i doktor Kosmowski z Halluxcenter. Trochę bałam się operacji, zawsze to jednak jest oddanie się w czyjeś ręce, wiec trochę stresująca sytuacja. Na szczęście obyło się bez perturbacji.

Atmosfera była sympatyczna, ludzie do okoła uśmiechnięci, zabieg, no może poza ukłuciem w plecy (choć nie było to wcale takie straszne) zupełnie niebolesny. W trakcie operacji dali mi do posłuchania muzyczkę. Po zabiegu sala w której spędziłam noc z drugą panią była czyściutka i przytulna. Pielegniarka na każdą moją prośbe przynosiła mi leki przeciwbólowe wieczorem.

Obsługa bez zarzutu. Ani przez chwile nie czułam się tam nieporządana, czy że komuś przeszkadzam. Wszyscy na miejscu byli dla pacjenta. Gotowi do pomocy. Nie chciałabym żeby to była tylko taka laurka dla takich operacji, bo w domu było momentami trudno, ale jednak to jak kto przechodzi te dalsze etapy po zabiegu to bardzo indywidualna sprawa.

Kilka razy miałam gorsze chwile, bo jednak przez prawie 6tygodni byłam mniej sprawna i troche zależna od innych, jednak w tych trudnych momentach, gdy miałam wątpliwości, albo bałam się że coś idzie nie tak, dzwoniłam do doktora Kosmowskiego. On spokojnie wyjaśniał mi co się dzieje, jak dalej postepować i zawsze miał czas żeby mnie wysłuchac. Sam też dzwonił kilka razy, wcześniej się nie spotkałam z tym żeby lekarz tak dbał o pacjenta. Nie powiem, bardzo mi się to podobało i uspokajało.

Aktualnie chodzę normalnie, palec zgina się, nie boli, mogę uznać że wszystko jest „naprawione”. Ciesze się że wszystko przebiegło tak „bezkolizyjnie” i życzę kolegom i koleżankom pacjentom podobnych efektów i dobrych doświadczeń z operacjami. Mam nadzieje że moja endoproteza palucha wytrzyma kilka lat i mimo miłej atmosfery, jednak nie będziemy się musieli spotkać niebawem.
Pozdrawiam serdecznie Państwa i dziekuje jeszcze raz za opiekę (szczególnie pozdrowienia dla Pani Kasi za pożycznie mi ładowarki do telefonu:)

Polityka prywatności, Cookies

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej halluxcenter.pl jest Jędrzej Kosmowski wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Indywidualna Praktyka Lekarska, adres siedziby: Żniwna 3/4, 61-663 Poznań, NIP: 9720927652, REGON: 300796171, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej:kontakt@halluxcenter.pl, dalej „Administrator”, będący jednocześnie Usługodawcą.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:
  1. kontaktowania się z usługobiorcą (klientem),
  2. rejestracji na wizytę,
  3. celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością Usługobiorcy na stronie internetowej halluxcenter.pl.
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres e-mail,
  3. Numer telefonu.

Jeżeli Państwa celem jest rejestracja na wizytę lub uzyskanie skierowania online, po wypełnieniu formularza lub korespondencji mailowej, skontaktuje się z Państwem pracownik HalluxCenter,który poprosi (jeśli to konieczne) o podanie takich danych jak PESEL, data urodzenia oraz adres.

 1. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
  2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
  3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
  4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej.

 

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 2. Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in., gdy:
 3. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
 4. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 5. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek wyłącznie z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b) lub będzie odbywać się na podstawie wyrażonej wcześniej zgody.
 6. Dane nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne w celu realizacji umowy i świadczenia usług, a następnie spełniania ciążących na nas obowiązków prawnych do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa lub do czasu cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej wcześniej zgody.

 

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Usługobiorca ma prawo do:
 2. dostępu do treści swoich danych;
 3. sprostowania, usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania;
 4. przenoszenia danych;
 5. wniesienia sprzeciwu;
 6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody);
 7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 należy kontaktować się poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: kontakt@halluxcenter.pl

PLIKI „COOKIES”

 1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach strony internetowej stosowane są sesyjne pliki cookies. Są one plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania lub opuszczenia strony internetowej).
 4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

POSTANIOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.