| Wszelkich informacji na temat leczenia haluksów i palców młotkowatych udziela lekarz zespołu pod nr tel.: 791408840 | 606491844 | 607665567

Operacja haluksów – Pani Aleksandra 5/11/2012

Pani Aleksandra - operacja haluksów


Poznań, dn. 05 listopada 2012r.

Witam,

Mam na imię Aleksandra i mam 40 lat.
Jestem szczęśliwą mamą i żoną. Jestem również szczęśliwą posiadaczką pięknie zoperowanej nogi po okropnym haluksie lub fachowo nazywając po operacji palucha koślawego.

Dwa miesiące temu po wizycie u lekarza ortopedy, okazało się, że mam odziedziczone paluchy koślawe przy obu stopach i niestety są one w takim stanie, (bo oprócz koślawego palucha który nachodził na następny palec, zaczął się on jeszcze okręcać co z czasem powodowało ból kiedy chodziłam w butach) że żadne kliny, żadne opaski ani żadne aparaty korekcyjne już nie pomogą i niestety czeka mnie operacja.

Ze względu na zaawansowane już zwyrodnienie , najpierw jedna nóżka a za jakiś czas druga nóżka, no bo obie nóżki jednocześnie, w tym przypadku nie były możliwe. Napisałam niestety , ponieważ wiadomo , nikt nie przepada za operacjami. A operacja haluksów powiedzmy szczerze nie brzmi dobrze bo kojarzy się m. in. z bólem, z „uziemieniem” w łóżku przez pierwsze dni no i chodzeniem przez
ok. 6 tygodni w bucie, który do eleganckich nie należy. Musiałam dorosnąć do decyzji ale wiedziałam, że za długo też nie mogę już czekać bo będzie tylko gorzej.

W końcu przemyślałam,dorosłam i podjęłam decyzję IDĘ….
Kochani jestem 2 tygodnie po operacji a już zastanawiam się i nie mogę się doczekać kiedy pójdę z drugą nogą.
Jak dla mnie po prostu rewelacja. Sama operacja trwała ok. 1,5 godziny. Znieczulenie zewnątrzoponowe czyli od pasa w dół. Super opieka w całej Klinice, przemili lekarze i pielęgniarki.

Opieka nawet w nocy, kiedy zaczynało pobolewać albo kończyła się kroplówka z lekiem przeciwbólowym. Wystarczyło tylko zadzwonić i Pani Pielęgniarka przychodziła i zmieniała kroplówkę lub okładała nogę lodem. Na drugi dzień rano wizyta dr Kosmowskiego, który wszystko ze szczegółami mi opowiedział co miałam robione ( a miałam operację metodą SCARFA ) i jak muszę teraz się rehabilitować. Po tych wszystkich odwiedzinach otrzymałam but i wypis do domu.

Jak wspomniałam wcześniej, minęły 2 tygodnie. Na początku noga jest obolała, bo to normalne ale leki przeciwbólowe są tak dobrane , że praktycznie tego bólu się nie czuje. Chodziłam o kulach, a od jakiś 4 dni mogę chodzić już bez kul, choć lepiej je mieć ze względu na swoje bezpieczeństwo. Stosuję się do wszystkich zaleceń dr Kosmowskiego, wszystko po to aby ich praca nie poszła na marne, a ja żebym nie narobiła sobie kłopotów i nie musiała wrócić za 2 lata z powrotem „pod nóż „.

To miała być operacja jednorazowa więc trzeba się słuchać.
Dzisiaj czyli po 14 dniach idę na wyjęcie szwów. Noga wygląda w tej chwili śmiesznie, jak u kosmity. Jest trochę opuchnięta i ma przerwy między palcami po opatrunku, który muszę nosić aby palec nie wrócił z powrotem do pozycji wyjściowej.
Nie odczuwam żadnego bólu, no może czasami ale nie jest to ból, który zmusza mnie do tzw. „ chodzenia po ścianach”. Niestety wiele osób
w Internecie pisze, że jest to taki ból i tym samym zmusza osoby , które myślą nad operacją do tego aby jej zaniechali.

Ja jestem żywym dowodem na to, że nie należy się bać operacji haluksów i śmiało ją zrobić a im wcześniej tym lepiej.
Najważniejsze jest pozytywne nastawienie.
Mam Znajomą, która parę lat temu w tej samej Klinice miała również operację na haluksy i na dwie nogi równocześnie. Dziś wspomina o tym z uśmiechem na twarzy. Po dwóch tygodniach z obiema nogami po operacji chodziła po domu.

Ja dzięki swojej odwadze i zdecydowaniu w przyszłym roku latem będę jeszcze bardziej szczęśliwa i jeszcze bardziej będę cieszyła się na wakacje bo nie będę musiała chować swoich stóp. Dzięki zdrowemu rozsądkowi,wsparciu najbliższych oraz dzięki pracy kilku świetnych lekarzy moje stopy będą piękne i zgrabniutkie.

Kochani nie bójcie się……warto przetrwać te chwile dla pięknych stóp !!!

Polityka prywatności, Cookies

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej halluxcenter.pl jest Jędrzej Kosmowski wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Indywidualna Praktyka Lekarska, adres siedziby: Żniwna 3/4, 61-663 Poznań, NIP: 9720927652, REGON: 300796171, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej:kontakt@halluxcenter.pl, dalej „Administrator”, będący jednocześnie Usługodawcą.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:
  1. kontaktowania się z usługobiorcą (klientem),
  2. rejestracji na wizytę,
  3. celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością Usługobiorcy na stronie internetowej halluxcenter.pl.
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres e-mail,
  3. Numer telefonu.

Jeżeli Państwa celem jest rejestracja na wizytę lub uzyskanie skierowania online, po wypełnieniu formularza lub korespondencji mailowej, skontaktuje się z Państwem pracownik HalluxCenter,który poprosi (jeśli to konieczne) o podanie takich danych jak PESEL, data urodzenia oraz adres.

 1. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
  2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
  3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
  4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej.

 

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 2. Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in., gdy:
 3. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
 4. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 5. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek wyłącznie z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b) lub będzie odbywać się na podstawie wyrażonej wcześniej zgody.
 6. Dane nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne w celu realizacji umowy i świadczenia usług, a następnie spełniania ciążących na nas obowiązków prawnych do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa lub do czasu cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej wcześniej zgody.

 

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Usługobiorca ma prawo do:
 2. dostępu do treści swoich danych;
 3. sprostowania, usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania;
 4. przenoszenia danych;
 5. wniesienia sprzeciwu;
 6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody);
 7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 należy kontaktować się poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: kontakt@halluxcenter.pl

PLIKI „COOKIES”

 1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach strony internetowej stosowane są sesyjne pliki cookies. Są one plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania lub opuszczenia strony internetowej).
 4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

POSTANIOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.