| Wszelkich informacji na temat leczenia haluksów i palców młotkowatych udziela lekarz zespołu pod nr tel.: 791408840 | 606491844 | 607665567

Metoda HalluxCenter

 

Protokół leczenia HalluxCenter

W HalluxCenter leczenie prowadzimy według wypracowanego przez lata naszej działalności planu, który pozwala skutecznie i bezpowrotnie pozbyć się haluksów.

PLAN LECZENIA
1. Wykonanie RTG stopy
2. KWALIFIKACJA DO ZABIEGU: na WIZYCIE KONSULTACYJNEJ lub za pośrednictwem poczty e-mail
3. Przygotowanie do zabiegu operacyjnego – wykonanie badań i niezbędnych konsultacji
4. ZABIEG OPERACYJNY
5. W 2 tygodniu po operacji – kontrolne zdjęcia RTG stopy i zdjęcie szwów na WIZYCIE POOPERACYJNEJ (lub u lokalnego ortopedy)
6. Między 3-cim a 6-tym tygodniem zabiegi fizykoterapeutyczne
7. Po 6 tygodniach – ocena zrostu na zdjęciach RTG stopy i powrót do normalnego obuwia
8. 7-8 tydzień po operacji – rehabilitacja z wykorzystaniem zestawu ćwiczeń pooperacyjnych
9. ZAKOŃCZENIE LECZENIA

 

 

Techniki operacyjne

Gdy w przebiegu choroby doszło do poważniejszych deformacji stopy konieczne staje się leczenie operacyjne. Obecnie stosowanych jest wiele technik operowania haluksów (około 50), zależnie od rodzaju deformacji, stopnia zaawansowania choroby i współistnienia innych zmian w obrębie stopy.

W Polsce, wciąż jeszcze niestety, najpowszechniej stosowana jest metoda z zastosowaniem drutów Kirschnera, które w okresie pooperacyjnym przez okres 2 miesięcy przechodzą przez palce stopy na zewnątrz. Takie postępowanie oprócz niewygody (drutami łatwo zahaczyć o meble, pościel itp.), prowokuje możliwość zakażenia, ponieważ bakterie mogą wzdłuż drutów wnikać do wnętrza stopy. Ponadto druty mało stabilnie utrzymują kości, co niejednokrotnie prowadzi do opóźnienia lub nawet braku zrostu operowanych kości i często wymaga stosowania unieruchomienia gipsowego. Gips z kolei, poza dyskomfortem pacjenta, bardzo podnosi ryzyko niebezpiecznych powikłań zakrzepowych.

 

Kluczem do sukcesu jest wybór właściwej metody

Aż do kilku procent spośród wszystkich zgłaszających się do naszej Kliniki Pacjentów stanowią Ci, którzy wcześniej byli już operowani z powodu haluksów, jednak leczenie to, nie przyniosło oczekiwanego rezultatu. Jest to niekorzystna sytuacja zarówno dla Pacjentów (którzy często bywają podłamani psychicznie niepowodzeniem leczenia), jak i dla nas, ponieważ operowanie w obrębie blizny po pierwszym zabiegu jest znacznie trudniejsze, wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zakażenia oraz ze znacznie mniejszymi możliwościami korekcji.

Obserwujemy, że najczęstszym powodem tych niepowodzeń jest niewłaściwy dobór techniki operacyjnej w stosunku do przyczyn, które wywołały deformację, a w drugiej kolejności błędy w samej technice wykonania operacji.

Przykładowo, zastosowanie metody Akin’a, w sytuacji gdy haluks pojawił się wtórnie do istniejącej wcześniej nadmiernej szpotawości (zniekształcenia do wewnątrz) pierwszej kości śródstopia – nie może przynieść zadowalającego efektu, gdyż ta metoda, jakkolwiek z dobrymi efektami szeroko stosowana na świecie, znajduje zastosowanie jedynie w sytuacji gdy haluks jest rezultatem skoślawienia (zniekształcenia na zewnątrz) paliczka bliższego palucha.

Podobnie też, w naszej opinii nadmiernie często stosowana metoda Silver’a, stanowczo nie nadaje się do korekcji znacznej koślawości palucha. Tego typu niewłaściwe postępowanie, odpowiada za wciąż jeszcze pokutujące wśród pacjentów przeświadczenie, że „haluksy odrastają”, co nie jest prawdą, o ile tylko technika chirurgiczna zostanie właściwie dobrana do przyczyny, która wywołała deformację stopy.

Szanowni Państwo, jeśli podjęliście decyzję o przeprowadzeniu operacji w innej klinice lub szpitalu, ale chcielibyście upewnić się czy zaproponowana Państwu technika operacyjna (metoda) jest adekwatna do przyczyny choroby i jej zaawansowania – proponujemy wysłać nam zdjęcia RTG na adres: kontakt@halluxcenter.pl . Poprzez e-mail konsultujemy bez pobierania jakichkolwiek opłat. W przypadku, gdyby zaproponowana Państwu metoda była w sprzeczności z zasadami sztuki ortopedycznej, poinformujemy Państwa, i wytłumaczymy dlaczego tak uważamy oraz jaka, naszym zdaniem, powinna być zastosowana metoda.

 

Bez drutów i gipsu!

W HalluxCenter stosujemy m.in. metodę Scarf, metodę Chevron, osteotomię Akin’a, Lapidus’a i Weil’a.

Są to nowoczesne metody, stosowane w wiodących ośrodkach chirurgii stopy na świecie i dające bardzo dobre rezultaty w leczeniu deformacji palców. Każdą z tych technik, praktykujemy od co najmniej kilku-kilkunastu lat. Ponadto w każdej z nich wprowadziliśmy sporo naszych autorskich modyfikacji, które ewoluowały w toku zdobywania przez nasz zespół doświadczenia, i które poprawiają różne aspekty leczenia – np. lepsze ułożenie kości stopy, szybsze gojenie, czy zmniejszenie odsetka niepowodzeń leczenia.

W żadnej z metod leczenia paluchów koślawych (hallux valgus) nie stosujemy drutów ani unieruchomienia gipsowego – dzięki temu, okres po zabiegu jest nieuciążliwy. Można poruszać się samodzielnie, i co równie ważne – nie trzeba nieustannie uważać, by nie zahaczyć drutami o przeszkody. Z medycznego punktu widzenia szczególnie istotne jest to, że w związku z brakiem drutów i gipsu, istotnie maleje ryzyko powikłań pooperacyjnych, w tym zakażeń i zakrzepicy.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że w pewnych przypadkach schorzenia o nazwie paluch sztywny (hallux rigidus), a czasem także w leczeniu określonych rodzajów palców młotkowatych, bywa konieczne zastosowanie cienkich drutów. Jednak także w takich przypadkach nie stosujemy unieruchomienia gipsowego, a sam drut utrzymujemy w stopie tak krótko, jak jest to tylko możliwe.

 

Implanty

metoda akina

Do zabiegów wykorzystujemy implanty tytanowe i bio-wchłanialne szwajcarskiej firmy MedicMicro – jednego z czołowych producentów implantów w chirurgii stopy. Stosowane przez nas implanty należą do najlepszych na rynku medycznym.

Po operacji, implanty pozostają w stopie. Nie ma potrzeby ich usuwania – nie drażnią, nie uczulają i nie dźwięczą na bramkach lotnisk.

Stosowane przez nas implanty nie stanowią przeciwwskazania do wykonania badań przy użyciu rezonansu magnetycznego.
Jest to bardzo istotne, ponieważ rezonans magnetyczny jest jednym z najdokładniejszych badań obrazowych i w przyszłości może zaistnieć potrzeba jego wykonania w związku z diagnostyką innych chorób.

 

Wczesne chodzenie

Połączenie najskuteczniejszych metod operacyjnych wraz z zastosowaniem nowoczesnych implantów, daje w rezultacie nieosiągalną do tej pory innymi sposobami stabilizacje kości stopy, dzięki czemu możliwe jest wczesne obciążanie nogi – tzn. począwszy od następnego dnia po operacji, można – pod warunkiem stosowania specjalnego obuwia pooperacyjnego – chodzić samodzielnie bez ograniczeń!

 

Jedna stopa czy obie na raz?

Jeśli haluksy dotyczą obydwu stóp, ZABIEG MOŻE BYĆ WYKONANY NA OBU STOPACH JEDNOCZEŚNIE. Wówczas, w okresie pooperacyjnym obuwie pooperacyjne stosuje się na obu stopach.

Decydując się na taką strategię leczenia, warto mieć na uwadze, że trudy okresu pooperacyjnego, z oczywistych powodów są cięższe niż ma to miejsce w przypadku leczenia jednej stopy. Jednak suma niewygód związanych z leczeniem w dwóch etapach znacznie przewyższa niewygody związane z leczeniem obu stóp jednocześnie. Podobnie oczywistą korzyścią takiego postępowania jest to, że cały proces leczenia, a więc kwalifikację do zabiegu, operację i rehabilitację, przechodzi się tylko raz.

 

Powikłania

W medycynie powikłania często stanowią temat tabu. O ich istnieniu, o ile wcześniej nie wypytamy lekarza, najczęściej dowiadujemy się na kilka minut przed operacją, otrzymując do podpisu formularz zgody na zabieg operacyjny albo jeszcze gorzej… dopiero, gdy powikłanie wystąpi.

Unikanie przez lekarza tematu powikłań na etapie kwalifikacji do zabiegu jest w naszym przekonaniu działaniem nieuczciwym. 

Po pierwsze dlatego, że w razie wystąpienia niepowodzenia w leczeniu, Pacjent jest zaskoczony, że w ogóle do tego doszło, i ma prawo czuć się oszukany, skoro lekarz nie poświęcił temu tematowi, ani minuty podczas omawiania przebiegu leczenia.

Po drugie, dostając wraz z formularzem zgody na zabieg obszerną listę możliwych powikłań, zamiast otrzymać nieco spokoju i wsparcia przed trudnym momentem jakim jest operacja, zostaje postawiony pod ścianą – albo podpisze zgodę albo nie będzie operowany. I nagle dowiaduje się, że przykładowo może zarazić się wirusem żółtaczki, że operowane kości mogą się nie zrosnąć i wymagać ponownej operacji, czy też, że w ranę może wdać się zakażenie. Wszystko to prawda, ale dużo uczciwiej byłoby przekazać te informacje wcześniej, gdy był czas na zastanowienie się, „przetrawienie” trudnych informacji i zdobycie wiedzy co w sytuacji wystąpienia powikłania można zrobić.

Na kilka minut przed zabiegiem trudno jest zebrać myśli, a co dopiero rozważyć konsekwencje możliwych niepowodzeń. Wówczas najczęściej bez wdawania się w szczegóły, podpisujemy zgodę na operację i przerażeni liczymy, by nic z opisywanych w formularzu powikłań nie wystąpiło w naszym wypadku.

W HalluxCenter wychodzimy z całkiem innego założenia. W naszym przekonaniu Pacjent decydując się na leczenie, MUSI WIEDZIEĆ, co może się zdarzyć w przypadku gdyby „coś poszło nie tak”. Tylko wtedy można podjąć świadomą decyzję, jeśli jest się poinformowanym o możliwych niepowodzeniach w leczeniu. W związku z tym prosimy Państwa o zapoznanie się z formularzem zgody na operację jeszcze PRZED podjęciem decyzji o leczeniu. Formularz ten jest dostępny w zakładce Do Pobrania.

Decydując się na leczenie operacyjne, trzeba zaakceptować niewygodną prawdę, że nieraz mimo dbałości, starań i wysiłku tak ze strony Pacjentów, jak i lekarzy, bywa, że leczenie się komplikuje. To oczywiście przykra sytuacja dla wszystkich – w największej mierze dla Pacjentów i ich rodzin, ale również dla prowadzących leczenie lekarzy. Na szczęście, medycyna rozwija się niesamowicie szybko i to, co było standardem 10 lat temu, obecnie wydaje się „średniowieczem”, a metody sprzed 15-20 lat – niczym z ery kamienia łupanego…

Z drugiej strony nawet najlepsza technologia, wiedza i doświadczenie, nie uwolnią Pacjentów i ich lekarzy, od możliwości wystąpienia powikłania. Natomiast to, o co faktycznie powinniśmy się starać, to każdego dnia walczyć o zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia powikłań – najlepiej niemal do zera. Słowo „niemal” użyte jest tu celowo – bo jak mówi stare medyczne powiedzenie: „Ten nie ma powikłań, kto nie leczy.” – podczas gdy my leczymy niemało.

Wśród możliwych powikłań leczenia operacyjnego w obrębie stopy trzeba brać pod uwagę następujące: brak zrostu, zakażenie, zakrzepicę żył kończyn dolnych, martwicę fragmentu kości, destabilizację zespolenia, zaburzenia czucia.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HalluxCenter

 • hallufix
 • leczenie haluksów

leczenie haluksów

Halluxcenter – specjaliści od halluksów

Polityka prywatności, Cookies

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej halluxcenter.pl jest Jędrzej Kosmowski wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Indywidualna Praktyka Lekarska, adres siedziby: Żniwna 3/4, 61-663 Poznań, NIP: 9720927652, REGON: 300796171, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej:kontakt@halluxcenter.pl, dalej „Administrator”, będący jednocześnie Usługodawcą.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:
  1. kontaktowania się z usługobiorcą (klientem),
  2. rejestracji na wizytę,
  3. celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością Usługobiorcy na stronie internetowej halluxcenter.pl.
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres e-mail,
  3. Numer telefonu.

Jeżeli Państwa celem jest rejestracja na wizytę lub uzyskanie skierowania online, po wypełnieniu formularza lub korespondencji mailowej, skontaktuje się z Państwem pracownik HalluxCenter,który poprosi (jeśli to konieczne) o podanie takich danych jak PESEL, data urodzenia oraz adres.

 1. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
  2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
  3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
  4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej.

 

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 2. Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in., gdy:
 3. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
 4. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 5. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek wyłącznie z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b) lub będzie odbywać się na podstawie wyrażonej wcześniej zgody.
 6. Dane nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne w celu realizacji umowy i świadczenia usług, a następnie spełniania ciążących na nas obowiązków prawnych do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa lub do czasu cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej wcześniej zgody.

 

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Usługobiorca ma prawo do:
 2. dostępu do treści swoich danych;
 3. sprostowania, usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania;
 4. przenoszenia danych;
 5. wniesienia sprzeciwu;
 6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody);
 7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 należy kontaktować się poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: kontakt@halluxcenter.pl

PLIKI „COOKIES”

 1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach strony internetowej stosowane są sesyjne pliki cookies. Są one plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania lub opuszczenia strony internetowej).
 4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

POSTANIOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.