| Wszelkich informacji na temat leczenia haluksów i palców młotkowatych udziela lekarz zespołu pod nr tel.: 791408840 | 606491844 | 607665567

O nas

Haluksy

Szanowni Państwo
Jesteśmy zespołem lekarzy, ortopedów i pielęgniarek, których zawodową pasją jest ortopedia stopy.

Zajmujemy się nowoczesnym leczeniem nabytych deformacji stóp, w szczególności:
paluchów koślawych (czyli haluksów),
paluchów sztywnych (hallux rigidus),
– i palców młotkowatych.

Pracujemy w Poznaniu:
– konsultujemy i prowadzimy leczenie przyjmując Pacjentów w Poradniach na terenie Poznania,
– zabiegi operacyjne wykonujemy na Sali operacyjnej kliniki Solumed oraz Sali operacyjnej Endomedical.
Szczegółowe informacje na temat lokalizacji (mapki dojazdu, nr telefonów), zamieszczone są w zakładkach Galeria i Rejestracja.


haluksy poznań

Trening czyni mistrza - czyli czym się wyróżniamy na tle innych?

Wierzymy, że sukces działalności naszego zespołu zawdzięczamy:
– po pierwsze – wyraźnie lepszymi, w porównaniu do tradycyjnych metod, wynikami leczenia (zdecydowanie mniej powikłań i nawrotów),
– po drugie – odpowiedzialną troską, którą staramy się otaczać naszych pacjentów, pamiętając, że powierzyli nam coś bardzo cennego – swoje zdrowie.

Prócz tego, najzwyczajniej w świecie lubimy naszą pracę.
Bo choć wśród ortopedów chirurgia stopy uważana jest za trudną i często niewdzięczną dziedzinę ortopedii, dla nas stanowi wyzwanie i przedmiot pasji. Cieszymy się, że w tak wymagającej dyscyplinie, udało nam się osiągnąć poziom, którym możemy się chwalić zarówno w kraju jak i za granicą.
Kilkanaście lat pracy, dziesiątki szkoleń, kursów i konferencji, w polskich i zagranicznych ośrodkach, a przede wszystkim zgromadzone własne doświadczenie w leczeniu deformacji stóp u dorosłych, pozwoliły nam nabrać przeświadczenie, że w dziedzinie haluksów jesteśmy fachowcami.
Z każdej naprawionej stopy czerpiemy wiele satysfakcji, bo mamy świadomość, że efekt naszej pracy, będzie towarzyszył człowiekowi przez całe jego życie.
Natomiast rzesze wdzięcznych pacjentów, upewniają nas w przekonaniu, że znamy się na rzeczy i robimy to dobrze!
Haluksy – HalluxCenter – eksperci od haluksów, haluksy Poznań.

 


Nasz zespółhaluksy poznań

Adam Sulewski

Doktor nauk medycznych, specjalista w ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Ordynator Oddziału Ortopedycznego Szpitala Powiatowego we Wrześni.
Adiunkt Kliniki Ortopedii i Traumatologii Szpitala im. W. Degi w Poznaniu.

Członek Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.

Szczęśliwy mąż i ojciec dwójki wspaniałych dzieci – Wandy i Jasia.

Pasjonat żeglarstwa morskiego – kapitan jachtowy, zdobywca prestiżowej nagrody „Rejs Roku” za pierwsze polskie przejście Kanału Białomorsko-Bałtyckiego.
Swoją pasję opisuje na stronach www.rejsymorskie.net


 haluksy poznań

Mateusz Firlej

Lekarz medycyny, specjalista Ortopedii i Traumatologii Narządu ruchu

W HalluxCenter zmodyfikował technikę operacyjną wg Scarf’y, wprowadzając dodatkowe cięcie kostne, które poprawiło wyniki leczenia paluchów koślawych współistniejących z płaskostopiem.

Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec dwójki temperamentnych chłopaków.
Pasjonat koszykówki.

Członek Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.


 haluksy poznań

Paweł Sokołowicz

Doktor nauk medycznych, specjalista w ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe: Klinika Ortopedii i Traumatologii Szpitala im. W. Degi w Poznaniu Rehasport Clinic, członek Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.

Prywatnie – żonaty, szczęśliwy tata Helenki i Piotrusia.
Pasjonat sportu (kolarstwo górskie i szosowe) oraz podróży.

Poza kliniką najszczęśliwszy z rodziną i na łonie natury.


 haluksy poznań

Jędrzej Kosmowski

Koordynator zespołu HalluxCenter

Specjalista Ortopedii i Chirurgii Urazowej Stopy

Autor publikacji naukowych w polskim i zagranicznym piśmiennictwie medycznym (bibliografia, Impact Factor 6,3) oraz wystąpień wielokrotnie nagradzanych na międzynarodowych kongresach medycznych.
W latach 2009-2011 współtworzył sztab medyczny męskiej Reprezentacji Polski w koszykówce, jak również poznańskiej pierwszoligowej drużyny PBG Basket. Licencjonowany lekarz Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Członek Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.

Członek Stowarzyszenia Mensa, miłośnik kotów rosyjskich, alpinizmu (Pik Lenina, Kazbek) oraz sportów wytrzymałościowych (ukończył zawody Ironman i uznawany za najcięższy ultramaraton na świecie – Marathon des Sables). Wielokrotny Mistrz Polski Ortopedów w Żeglarstwie.


 haluksy poznań

Julia Kosmowska

Dyrektor zarządzający zespołu HalluxCenter

Lekarz medycyny
Specjalistka Chorób wewnętrznych

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Uwielbia narty i pływanie, pasjonatka biegów bardzo krótko dystansowych.
Mistrzyni Polski Lekarzy w narciarstwie zjazdowym (2019 rok).


 

NASI PARTNERZY/haluksy Poznań


haluksy poznań

haluksy Poznań
haluksy Poznań

więzadła

haluksy Poznań


 

Haluksy – HalluxCenter – eksperci od haluksów, haluksy Poznań

 

Polityka prywatności, Cookies

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej halluxcenter.pl jest Jędrzej Kosmowski wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Indywidualna Praktyka Lekarska, adres siedziby: Żniwna 3/4, 61-663 Poznań, NIP: 9720927652, REGON: 300796171, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej:kontakt@halluxcenter.pl, dalej „Administrator”, będący jednocześnie Usługodawcą.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:
  1. kontaktowania się z usługobiorcą (klientem),
  2. rejestracji na wizytę,
  3. celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością Usługobiorcy na stronie internetowej halluxcenter.pl.
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres e-mail,
  3. Numer telefonu.

Jeżeli Państwa celem jest rejestracja na wizytę lub uzyskanie skierowania online, po wypełnieniu formularza lub korespondencji mailowej, skontaktuje się z Państwem pracownik HalluxCenter,który poprosi (jeśli to konieczne) o podanie takich danych jak PESEL, data urodzenia oraz adres.

 1. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
  2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
  3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
  4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej.

 

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 2. Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in., gdy:
 3. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
 4. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 5. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek wyłącznie z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b) lub będzie odbywać się na podstawie wyrażonej wcześniej zgody.
 6. Dane nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne w celu realizacji umowy i świadczenia usług, a następnie spełniania ciążących na nas obowiązków prawnych do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa lub do czasu cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej wcześniej zgody.

 

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Usługobiorca ma prawo do:
 2. dostępu do treści swoich danych;
 3. sprostowania, usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania;
 4. przenoszenia danych;
 5. wniesienia sprzeciwu;
 6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody);
 7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 należy kontaktować się poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: kontakt@halluxcenter.pl

PLIKI „COOKIES”

 1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach strony internetowej stosowane są sesyjne pliki cookies. Są one plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania lub opuszczenia strony internetowej).
 4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

POSTANIOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.