| Wszelkich informacji na temat leczenia haluksów i palców młotkowatych udziela lekarz zespołu pod nr tel.: 791408840 | 606491844 | 607665567

Zapalenie trzeszczek (sesamoiditis)

Zapalenie trzeszczek stawu sródstopno-paliczkowego (sesamoiditis)


Co to są trzeszczki?

Trzeszczki palucha (przyśrodkowa i boczna), są to drobne kostki które znajdują się w okolicy stawu śródstopno- paliczkowego palucha, w ścięgnie mięśnia zginacza krótkiego palucha (na stronie podeszwowej stopy).

Trzeszczka przyśrodkowa, inaczej piszczelowa ma wymiary ok10mm szerokości, 12-16mm długości, natomiast trzeszczka boczna, inaczej strzałkowa to kostka wielkości 7-10mm szerokości i ok.10mm długości.
Wraz z trzeszczkami w skład aparatu trzeszczkowego stopy wchodzą więzadła międzytrzeszczkowe, śródstopno-trzeszczkowe, trzeszczkowo-paliczkowe, oraz więzadła odwodziciela i przywodziciela palucha.

 

Do czego służą trzeszczki?

Funkcją trzeszczek jest ochrona stawu śródstopno-paliczkowego oraz przenoszenie sił w obrębie podeszwowej części tego stawu. Ich główną funkcją jest amortyzacja – pochłanianie energii (przy chodzeniu, skakaniu i bieganiu) w trakcie kontaktu stopy z podłożem.
Pokryta chrząstką stawową powierzchnia grzbietowa trzeszczek palucha wraz z powierzchnią stawową głowy I kości śródstopia tworzą staw śródstopno-trzeszczkowy.
Ze względu na położenie i funkcje trzeszczek, są to kości narażone na duże przeciążenia, a sumowanie wielokrotnych mikrourazów może dawać objawy wynikające z nadmiernej eksploatacji układu trzeszczkowo – wiezadłowego. Na urazy przeciążeniowe – najczęściej zapalenia i złamania w obrębie trzeszczek, szczególnie narażone są osoby intensywnie eksploatujące stopy (np. biegacze).

 

Kto jest narażony na urazy i zapalenia trzeszczek?

Biegacze – powtarzające się wielokrotne przeciążenia okolicy stawu śródstopno-paliczkowego w trakcie odbicia
Baletnice – intensywne/ekstremalne wielogodzinne “używanie stóp” w przeciążeniach
Pacjenci przebywający w pozycji kucnej w trakcie powtarzających się czynności (np.w pracy – płytkarze, parkieciarze, monterzy)