| Wszelkich informacji na temat leczenia haluksów i palców młotkowatych udziela lekarz zespołu pod nr tel.: 791408840 | 606491844 | 607665567

Paluch sztywny

Paluch sztywny

Paluch sztywny – nazwa odnosi się do patologii w obrębie palucha – zaburzenia ruchomości a w stawie śródstopno – paliczkowym palucha.

Uszkodzenie chrząstki w obrebie stawu śródstopno- paliczkowego palucha prowadzie do zapalenia błony maziowej, które powoduje destrukcję chrząstki. Powstają osteofity i postępuje destrukcja kości w obrębie podchrzęstnej.

Procesy te związane sa z urazem, mogą rozpocząć się już w wieku dojrzewania pod wpływem pojedynczego urazu stawu śródstopno- paliczkowego (gdy dochodzi do uszkodzenia stawu w grzbietowej części tego stawu). Do stopniowej degeneracji stawu mogą również doprowadzić powtarzalne, drobne urazy.

Do destrukcji stawu mogą również doprowadzić stany takie jak ustawienie w przeproście pierwszej kości śródstopia, stan po złamaniu kostno-chrzęstnym w obrębie grzbietowej części powierzchni stawowej, nieprawidłowo długa pierwsza kość śródstopia, nadmierna pronacja stopy.

U dorosłych paluch sztywny jest konsekwencją zmian zwyrodnieniowych pierwszego stawu śródstopno- paliczkowego. W wieku dorastania powstanie tej patologii związane jest z ogniskowym powstaniem uszkodzenia w obrębie chrząstki głowy pierwszej kości śródstopia.

Objawy

Podczas prostowania palucha kontakt paliczka bliższego z uszkodzeniem chrząstki stawowej powoduje ból i w konsekwencji odruchowe zgięcie w stawie, prowadzi to do ograniczenia wyprostu palucha.
W RTG pierwsza kość śródstopia jest ustawiona w zgięciu grzbietowym

 

Leczenie nieoperacyjne

Leczenie nieoperacyjne – zastosowanie znajdują wkładki, zmiana obuwia oraz zastrzyki ze sterydów oraz kwasu hialuronowego, leczenie radykalne to operacja

 

Leczenie operacyjne

Leczenie operacyjne to zabiegi takie jak:

* Cheilektomia – chirurgiczne usunięcie tkanki kostnej, która narosła wokół głowy kości śródstopia i ogranicza zgięcie grzbietowe paliczka bliższego do okoła głowy pierwszej kości śródstopia

*Artroplastyka Kellera (artroplastyka resekcyjna) – resekcyjna połowicza artroplastyka stawu śródstopno- paliczkowego pierwszego z usunięciem wyniosłości przyśrodkowej głowy pierwszej kości śródstopia

*Artrodeza pierwszego stawu śródstopno- paliczkowego – usztywnienie stawu

*Endoprotezoplastyka pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego

 


paluch sztywny