| Wszelkich informacji na temat leczenia haluksów i palców młotkowatych udziela lekarz zespołu pod nr tel.: 791408840 | 606491844 | 607665567

Nerwiak Mortona


Nerwiak Mortona

Nerwiak Mortona (inaczej Choroba Mortona, Neuralgia Mortona, nerwiak międzypalcowy, nerwiak podeszwowy, Metatarsalgia Mortona) nie odnosi się do nerwiaka w sensie patomorfologicznym, lecz do uwięźnięcia nerwu czuciowego podeszwowego międzypalcowego w przodostopiu, pomiędzy więzadłem poprzecznym śródstopia, a rozcięgnem podeszwowym. Patologia ta prowadzi do zwłóknienia i pogrubienia nerwu, nazywanego potocznie „Nerwiakiem Mortona”

Praktycznie rzecz ujmując jest to zespół bólowy związany z mechanicznym, przewlekłym, przeciążeniowym, wielokrotnym urażaniem nerwów międzypalcowych, które zaopatrują palce stóp.

Nerwy te przebiegają między kośćmi śródstopia (pod więzadłem łączącym kości śródstopia z przodostopiem).

Nerw międzypalcowy często może ulegać zblokowaniu pomiędzy kośćmi, w związku z tym jest narażony na wielokrotne urazy.

Nerwiak Mortona najczęściej rozwija się pomiędzy III i IV palcem w wyniku częstego drażnienia mechanicznego i ucisku.

„Nerwiak” składa się z otaczającej nerw zgrubiałej tkanki włóknistej, która powstaje w wyniku przewlekłego podrażnienia, zmian zapalnych i zwyrodnienia tkanki.

 

nerwiak mortona

Metatarsalgia Mortona - objawy choroby

Nerwiak Mortona objawia się bólem. Jest to konsekwencja powstania zgrubienia („nerwiaka”), w postaci guzka, który przez zwiększenie swoich wymiarów powoduje ucisk i dodatkowe podrażnianie nerwu przez kości znajdujące się w sąsiedztwie. Po prostu robi się ciasno, w przestrzeni gdzie przebiega nerw. Powstawianiu metatarsalgii Mortona sprzyja obniżenie sklepienia poprzecznego stopy (płaskostopie porzeczne), gdyż zaburza ono architektonikę stopy i powoduje zmiany w przestrzeniach pomiędzy kośćmi, co skutkuje przewlekłym, długotrwałym urażaniem nerwu.

 

Kto jest w grupie ryzyka

Wystąpieniu choroby sprzyjają wielokrotnie powtarzające się przeciążenia i urazy mechaniczne. Z tego względu narażeni są pacjenci „nadużywający stóp”
W szczególnie podatnej na to schorzenie grupie są sportowcy dyscyplin, w których występują wielokrotne i powtarzalne ruchy, które drażnią głowy kości śródstopia np. biegacze, piechurzy, tenisiści czy gracze w squasha.

Istotne są obciążenia dynamiczne przyjmowane przez pierwszą i piątą głowę kości śródstopia oraz piętę. Tworzą one wraz z więzadłem poprzecznym dynamiczne sklepienie poprzeczne stopy. W miarę trwania powtarzalnych urazów i przeciążeń funkcja tego układu ulega osłabieniu, siła stabilizujących stopę więzadeł i mięśni (krótkich i dlugich stopy) ulega osłabieniu. Konsekwencją jest wzrost sił oddziałujących na przestrzenie miedzypalcowe, co wpływa na degeneracje w obrębie nerwów międzypalcowych

Kolejną przyczyną Choroby Mortona jest używanie nieprawidłowego obuwia. Pod tym terminem rozumiemy buty o wąskich czubkach lub zbyt częste i długotrwałe noszenie butów na wysokim obcasie. W przypadku zwężającej się przedniej części buta ma miejsce wzmożony ucisk przestrzeni międzypalcowych, tym samym urazy mechaniczne. Wysoki obcas natomiast powoduje przeniesienie dominującej części obciążeń na głowy kości śródstopia, z niedociążeniem pięty, przeprosty palców i naciąganie nerwów.

Nerwiak Mortona może powstać również w sytuacji gdy stopy są obciążane nierównomiernie, zarówno w wyniku patologii dotyczącej stóp, jak i innych części kończyny dolnej np. po urazach, czy operacjach w obrębie stopy, stawu kolanowego i biodrowego.

 

nerwiak mortona

 

Nerwiak Mortona - Objawy

Początkowo jest to mrowienie w okolicy pomiędzy palcami, głównie po stronie podeszwowej. Dalej pojawia się ból śródstopia, w okolicy stawów śródstopno-paliczkowych aż do nasady palców. Zwykle ból ma charakter palenia, mrowienia, czasem jest to ostry o dużym nasileniu.

Pacjenci mają wrażenie stąpania po brzytwie, choć najbardziej obrazowe jest wrażenie gorącego kamyka w bucie. Czasem pojawiają się kurcze palców. Objawy nasilają się przy chodzeniu, noszeniu wąskiego, niewygodnego obuwia, butów na wysokim obcasie (potęgują one ściskanie palców i ucisk). Ulgę przynosi zdjęcie butów, odpoczynek i masaż stóp.

Rozpoznanie

W rozpoznaniu Choroby Mortona najistotniejszy jest wywiad, czyli dokładna rozmowa z chorym. Poza tym dokładne badanie przedmiotowe.
Badanie chorego – badanie ortopedyczne

Objawy i testy, które znajdują zastosowanie w badaniu przy podejrzeniu Metatarsalgii Mortona to:

Test trzasku Muldera (test Mortona) – wskazuje na obecność nerwiaka międzypalcowego
Wykonanie: Przodostopie obejmowane jest chwytem szczypcowym i ściskane, w wyniku czego leżące obok siebie głowy kości śródstopia przemieszczane są ku sobie.

Jeśli u pacjenta występuje nerwiak międzypalcowy, w trakcie wykonywania testu (przemieszczania ku sobie głów kości śródstopia, pojawiają się bóle, czasami z promieniowaniem parestezji do odpowiednich, leżących obok siebie palców. Między palcami można wymacać małe, włókniste stwardnienia, które przy ściskaniu przodostopia są przesuwalne i powodują „trzask”. W neuralgii Mortona występuje wrzecionowate rozdęcie nerwu podeszwowego.

Nerwiak dający objawy bólowe powstaje najczęściej w drugim i trzecim fałdzie międzypalcowym. Nerwiaki w pierwszym i czwartym fałdzie międzypalcowym są rzadkie. Chwyt Hohmanna to manewr wywołujący ból od strony podeszwowej przestrzeni międzypalcowej.

Test Strunsky’ego – test prowokujący do oceny metatarsalgii
Wykonanie: pacjent leży na plecach, jego stopy zwisają na zewnątrz kozetki. Badający obejmuje od strony obu paluchów kleszczowo pozostałe palce i wykonuje zgięcie podeszwowe w stawach śródstopno-paliczkowych.
W przypadku przewlekłego podrażnienia okolicy stawów śródstopno-paliczkowych z metatarsalgią test ten prowokuje ból. W kolejnej fazie, przy badaniu palpacyjnym stawów śródstopno-paliczkowych, można zlokalizować staw sprawiający dolegliwości bólowe.

Test Gansslena
Wykonanie: głowy kości śródstopia stabilizowane w jednej płaszczyźnie między położonymi podeszwowo palcami i położonymi grzbietowo kciukami jednej ręki. Druga ręka stara się wywołać boczny kleszczowy ucisk na I i V głowę kości śródstopia
Bóle między głowami kości śródstopia z promieniowaniem do sąsiednich palców, pojawiające się przy kleszczowym chwycie przodostopia występują w neuralgii Mortona lub przy stopie poprzecznie płaskiej (podrażnienie torebek stawowych)

Test opukiwania śródstopia – test prowokujący
Wykonanie: pacjent lezy na plecach, stopy zwisają na zewnątrz kozetki, jedną ręką badający nieznacznie przeprostowuje palce, drugą opukuje młotkiem neurologicznym głowy kości śródstopia lub stawy śródstopno-paliczkowe.

W przypadku metatarsalgii Mortona, która powoduje przewlekłe podrażnienie stawów śródstopno – paliczkowych opukiwanie opuszek stopy wzmaga dolegliwości, podobne do występujących w metatarsalgii. Ból opukowy między głowami kości śródstopia, zwłaszcza III IV, z napadowym promieniowaniem do sąsiednich palców, przemawia za rozpoznaniem metatarsalgii Mortona.

Test rozciągania na nerw międzypalcowy

Wykonanie: pacjent leży tyłem, oba stawy skokowe utrzymywane są w maksymalnym zgięciu grzbietowym, podczas gdy badający maksymalnie prostuje IV palec
Test jest dodatni, jeśli pacjent odczuwa palący ból części podeszwowej stopy lub pojawia się promieniowanie w odpowiednim palcu, lub w kilku palcach, na wysokości zajętej kości śródstopia. Może występować uczucie przechodzenia prądu i promieniowanie do palców w pozycji stojącej lub podczas przetaczania stopy. Niekiedy występuje niedoczulica w zajęctym palcu /palcach.

Badania obrazowe

Duże zmiany guzkowe można wyczuć dotykiem w trakcie badania stopy. Badanie ultrasonograficzne i rezonans mogą potwierdzić lokalizację i określić wielkość zmiany. Ich przydatność objawia się również tym, że wykluczają inne istotne patologie okolicy stopy, które mogą naśladować metatarsalgię Mortona.

Przykładowo podobne objawy mogą dawać zmiany zwyrodnieniowe w stopie, złamanie zmęczeniowe kości śródstopia, zapalenie torebki stawowej, zapalenie kaletki maziowej, choroba Freiberga, zespół kanału stępu, chrzęstniak, również cukrzyca i niedokrwienia kończyny.

Leczenie

Początkowe leczenie polega na próbie leczenia zachowawczego. Najistotniejsze znaczenie ma zredukowanie czynników powodujących przeciążania w stopie. Konieczna jest modyfikacja rodzaju noszonego obuwia.

Preferowane są buty z płaskim obcasem, szerokimi przodami i miękką podeszwą. Sugerowane jest obuwie o rozmiar większe oraz stosowanie specjalnie dobranych indywidualnych wkładek ortopedycznych. Wkładki te konstruowane są z uwzględnieniem problemu konkretnego chorego i niwelują przyczynę powstania dolegliwości. Umożliwiają odciążenie okolicy nerwiaka, zmniejszają nacisk na nerwy międzypalcowe i dzięki poduszeczce zapewniają wsparcie trzonów sąsiadujących ze sobą kości śródstopia.

Kolejnym elementem leczenia jest ostrzykiwanie silnymi lekami przeciwzapalnymi (kortykosteroidy) okolicy nerwiaka (tzw.blokada sterydowa). Leki te podane w okolice nerwiaka Mortona mają działanie silnie hamujące miejscowy stan zapalny oraz działanie przeciwobrzękowe.

Połączenie działania leku oraz modyfikacja używanego przez pacjenta obuwia (na jak już wspomniane- szerokie, z wkładkami, na płaskim obcasie) dają ulgę prawie aż 85% w ten sposób leczonym chorym.

Newiak Mortona - Efekty leczenia i rokowanie

Przy braku efektu leczenia zachowawczego rozważane jest leczenie operacyjne. Wskazaniem do niego jest występowanie dużych nerwiaków, bądź innych stanów dających objawy naśladujące nerwiak Mortona (np.ganglion).

Operacyjna dekompresja nerwu międzypalcowego daje odczuwalną poprawę, jednak u 1/4chorych konieczna jest ponowna operacja ze względu na nawrót objawów.

 

Profilaktyka

Stosowanie obuwia wedle zasad szeroko pojętej wygody jest samo w sobie działaniem profilaktycznym. Unikanie butów z wąskimi przodami, twardą podeszwą oraz wysokimi obcasami chroni nas przed wystąpieniem nerwiaka Mortona. Jednak kiedy narząd ruchu jest intensywnie eksploatowany (szczególnie u sportowców – biegaczy, tenisistów, piechurów itd.) może być niewystarczająca, wtedy niestety powinniśmy poszukać porady u specjalisty.

Polityka prywatności, Cookies

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej halluxcenter.pl jest Jędrzej Kosmowski wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Indywidualna Praktyka Lekarska, adres siedziby: Żniwna 3/4, 61-663 Poznań, NIP: 9720927652, REGON: 300796171, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej:kontakt@halluxcenter.pl, dalej „Administrator”, będący jednocześnie Usługodawcą.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:
  1. kontaktowania się z usługobiorcą (klientem),
  2. rejestracji na wizytę,
  3. celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością Usługobiorcy na stronie internetowej halluxcenter.pl.
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres e-mail,
  3. Numer telefonu.

Jeżeli Państwa celem jest rejestracja na wizytę lub uzyskanie skierowania online, po wypełnieniu formularza lub korespondencji mailowej, skontaktuje się z Państwem pracownik HalluxCenter,który poprosi (jeśli to konieczne) o podanie takich danych jak PESEL, data urodzenia oraz adres.

 1. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
  2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
  3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
  4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej.

 

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 2. Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in., gdy:
 3. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
 4. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 5. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek wyłącznie z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b) lub będzie odbywać się na podstawie wyrażonej wcześniej zgody.
 6. Dane nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne w celu realizacji umowy i świadczenia usług, a następnie spełniania ciążących na nas obowiązków prawnych do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa lub do czasu cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej wcześniej zgody.

 

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Usługobiorca ma prawo do:
 2. dostępu do treści swoich danych;
 3. sprostowania, usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania;
 4. przenoszenia danych;
 5. wniesienia sprzeciwu;
 6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody);
 7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 należy kontaktować się poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: kontakt@halluxcenter.pl

PLIKI „COOKIES”

 1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach strony internetowej stosowane są sesyjne pliki cookies. Są one plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania lub opuszczenia strony internetowej).
 4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

POSTANIOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.