| Wszelkich informacji na temat leczenia haluksów i palców młotkowatych udziela lekarz zespołu pod nr tel.: 791408840 | 606491844 | 607665567

Paluch koślawy (Hallux valgus)

Paluch koślawy - Hallux valgus

Paluch koślawy (hallux valgus) to nabyta deformacja stopy, charakteryzująca się bocznym (czyli koślawym) odchyleniem palucha (to jest pierwszego palca stopy), w stawie śródstopno-paliczkowym. Jednocześnie tzw.głowa pierwszej kości śródstopia zbacza w kierunku przyśrodkowym (mówimy, że ulega zeszpotawieniu lub waryzacji). W ten sposób powstaje wypukłość w przednio-przyśrodkowej części stopy, która będąc stale drażniona przez obuwie, prowadzi do powstania przewlekłego stanu zapalnego i szeregu dalszych niekorzystnych procesów.

Znaczne ustawienie koślawe palucha, bywa przyczyną zniekształceń pozostałych palców, szczególnie palca II, który spychany przez palucha może zdeformować się w tzw. palec młotkowaty.

Największe dolegliwości bólowe zwykle lokalizują się w okolicy tzw. buniona, czyli wspomnianej wypukłości na przyśrodkowym brzegu stopy, ale bóle mogą też dotyczyć okolicy pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego oraz pod głową pierwszej kości śródstopia w miejscu tzw. trzeszczek palucha (trzeszczki bocznej i przyśrodkowej).

Oceniając stopę z paluchem koślawym ocenia się:
– ruchomość stawu śródstopno-paliczkowego,
-stopień pronacji (czyli rotacji) palucha i innych palców,
-podatnośc zniekształcenia,
-odchylenie od normy w stawie śródstopno-klinowym,
-oraz odchylenie tyłostopia.


halux

Ocena zaawansowania zmian - hallux valgus

Podstawowym i najważniejszym badaniem diagnostycznym w ocenie palucha koślawego jest zdjęcie rentgenowskie w tzw. projekcji A-P (czyli wykonane promieniem biegnącym z góry na dół) wykonane w pozycji stojącej.

Na zdjęciu oblicza się kąt palucha koślawego oraz kąt międzyśródstopny pomiędzy pierwszą i drugą kością śródstopia. Ocenia się nieprawidłowości ustawienia trzeszczek, zniszczenia w obrębie stawu śródstopno- paliczkowego, zaburzenia struktury głów kości śródstopia i inne patologie. Zwykle wykonuje się również RTG stopy w pozycji bocznej oraz skośnej.

 


halux

Budowa stopy z paluchem koślawym (hallux valgus) - struktury anatomiczne

Zaznajomienie się ze strukturami anatomicznymi przedstawianymi na zdjęciach rentgengenowskich jest w przypadku palucha koślawego podstawą rozpoznania i kwalifikacji do dalszego postępowania leczniczego.
W tym dziale znajdą Państwo zdjęcia RTG oraz opisy anatomicznych struktur, z których składają się nasze stopy.

Więcej…

Pomiary kątów

W celu poprawnej kwalifikacji do najbardziej optymalnego rodzaju operacji powinno się wyrysować i pomierzyć kąty pomiędzy poszczególnymi strukturami kostnymi wydocznymi na zdjęciu rentgenowskim:

*1)Kąt koślawości palucha (HVA) to kąt mierzony prostymi dzielącymi w połowie trzony I kości śródstopia i paliczka bliższego palca I – za stan prawidłowy przyjmuję się wartości mniejsze niż 15⁰.

*2)Kąt międzyśródstopny I/II (FIA) mierzony między prostymi dzielącymi w połowie trzony kości śródstopia I i II – przyjmuje się, że norma wynosi poniżej 9⁰.

*3)Kąt przywiedzenia przodostopia względem stępu (MPV) jest to kąt pomiędzy prostą prostopadłą do osi stępu i prostą, która dzieli w połowie trzon II kości śródstopia. Tu norma wynosi poniżej 15⁰.

*4)Kąt miedzypaliczkowy I (HIA), mierzony między prostymi dzielącymi trzony paliczków bliższego i dalszego palucha w połowie. W warunkach prawidłowych nie powinien przekraczać 10⁰.

*5)Dystalny kąt powierzchni stawowej I kości śródstopia (DMAA) to kąt który mierzymy pomiędzy prosta prostopadłą do prostej, która łączy najbardziej przyśrodkowy z bocznym punktem powierzchni stawowej głowy pierwszej kości śródstopia oraz prostą, dzielącą w połowie trzon pierwszej kości śródstopia. Prawidłowy kąt DMAS wynosi poniżej 6⁰.

*Relatywna długość pierwszej i drugiej kości śródstopia (RLFM)

Dokładne pomiary wymienionych parametrów wpływają na sposób kwalifikacji do operacji oraz na wybór metody korekcji palucha koślawego.


haluksy a bieganie

Skale oceny zaawansowania zmian palucha koślawego

Skala Manchester – zaawansowanie kliniczne koślawości palucha
Stopień A – brak deformacji
Stopień B – łagodna deformacja
Stopień C – średnia deformacja
Stopnień D – zaawansowana deformacja


Hallux

Ocena przedzabiegowa/ pooperacyjna
Paluch koślawy - Hallux valgus (materiały własne)haluks na małym palcu

chevronchevron

 

hallux

 

hallux